PRIVACY VERKLARING SOFTWASH ZEELAND

Gevestigd aan Leeuwerikenstraat 4 4461RD Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Leeuwerikenstraat 4 4461RD Goes
+31611321757

G. Alvarez is de Functionaris Gegevensbescherming van Softwash Zeeland. Hij is te bereiken via info@softwashzeeland.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Softwash Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, omzo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@softwashzeeland.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Softwash Zeeland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Softwash Zeeland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Softwash Zeeland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Softwash Zeeland neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Softwash Zeeland) tussen zit. Hier zit dus altijd een menselijke handeling tussen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Softwash Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de alle categorieën;

 • 6 jaar voor persoonsgegevens van klanten.
 • Minimaal 7 jaar en maximaal 10 jaar voor financiële gegevens, belangrijk voor de belastingdienst.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Softwash Zeeland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Softwash Zeeland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Softwash Zeeland uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Softwash Zeeland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen, in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Softwash Zeeland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn de adverteerders en/of de sociale mediabedrijven die worden ingezet: Dit is een overzicht van gebruikte kanalen: Facebook, Instagram, WhatsApp & Google Analytics

WEIGEREN EN VERWIJDEREN VAN COOKIES

Indien je surft op de website van ZEAZ krijg je de melding dat wij cookies gebruiken en dat je bij gebruik van de website akkoord gaat. Indien je je toch wilt uitschrijven voor (bepaalde) cookies dan lees je hieronder hoe dit te doen:

 1. Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm
 2. Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookie Policy”
 3. De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm.
 4. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding.
 5. Je cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen.
 6. Eventueel kun je de cookies uit de browser verwijderen. Wil je deze verwijderen via de gebruikte browser; dan kan dit op de volgende manier:

Via de browserinstellingen op je computer kun je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van je browser. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie over te nemen stappen is te vinden op: www.browserchecker.nl

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Softwash Zeeland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

Softwash Zeeland
Leeuwerikenstraat 4 4461RD Goes
info@softwashzeeland.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kan het zijn dat wij u een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Gebruik hiervoor de KopieID App van de rijksoverheid. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Softwash Zeeland wil u er tevens op wijzen dat indien u het niet eens bent over hoe wij persoonsgegevens verwerken en u hebt reeds hierover contact opgenomen met ons, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan gestuurd worden naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Softwash Zeeland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@softwashzeeland.nl

WIJZIGINGEN PRIVACY BELEID

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Softwash Zeeland behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen. Wijzigingen zullen op deze webpagina worden gepubliceerd.

Deze privacy statement is het laatst gewijzigd op 16-03-2021 & betreft versie 1.0